Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Zkušenosti obyvatel České republiky se sexuálně agresivním chováním
V rámci širšího výzkumu sexuálního chování obyvatel České republiky bylo u reprezentativního souboru 862 mužů a 825 žen starších 15 let zjištěno, že zkušenost s násilným přinucením k pohlavnímu styku mělo 11,6 % respondentek (z toho 3,4 % opakovaně), nejčastěji ve věku 16 až 25 let. Pachatelem sexuální agrese byl ve více než v polovině případů vlastní manžel nebo partner respondentky, cizí muž byl pachatelem jen u každé desáté. Pouze 3,4 % mužských respondentů uvádí, že někdy v životě přinutilo násilím ženu k pohlavnímu styku, nejčastěji k vaginální souloži.
Klíčová slova: obecná populace, sexuální agrese, prevalence
Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav (1996). Zkušenosti obyvatel České republiky se sexuálně agresivním chováním. Československá psychologie, 40(4), 338-342.

Abstract not available.
Keywords: general population, sexual aggression, prevalence