Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Sociální reprezentace smrti u pracovníků onkologického oddělení
Záměrem pojednání bylo přispět k budování zakotvené teorie sociálních reprezentací smrti. Design kvalitativního předvýzkumu v rámci onkologického oddělení byl vytvořen na podkladě teorie sociálních reprezentací (Moscovisi, 1961, 1984; Wagner, 1994, 1995) a na metodologickém přístupu zakotvené teorie (Glaser, Strauss, 1967; Strauss, Corbinová, 1999). Teorie sociálních reprezentací studuje sdílené představy o relevantních sociálních objektech, jinými slovy zdomácnělé způsoby myšlení a jednání určitých skupin lidí. Fundamentální výzkumnou otázkou tedy je, které představy o smrti sdílíme, jaké způsoby myšlení a jednání nám nabízí náš zdravý rozumť Pomocí procedury přijetí si jedinec vytváří osobní reprezentaci smrti (ORS) ze společenské reprezentace smrti (SRS), jejíž obsah je vázaný na daný socio-kulturní kontext. Tvořící se ORS je ověřována v procesu osobní zkušenosti, jehož výsledkem je buď přijetí současné ORS, nebo její odmítnutí. V případě odmítnutí ORS se v průběhu pokračujícího procesu osobní zkušenosti aktivuje procedura vymezení se vůči osobou vnímané SRS, což vede ke změně aktuální ORS. Celý popsaný proces lze zahrnout do konceptu procesu geneze ORS, který determinuje jednotlivé typy ORS. Proces geneze lze také chápat jako cestu vedoucí k přesvědčení (víře), jehož struktura je závislá jednak na způsobu geneze ORS a jednak na socio-kulturním kontextu dané osoby (skupiny).
Klíčová slova: sociální reprezentace, smrt, zdravý rozum
Hytych, Roman (2002). Sociální reprezentace smrti u pracovníků onkologického oddělení. Československá psychologie, 46(5), 462-471.

Abstract not available.
Keywords: social representations, death, common sense