Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Faktorová struktura obecných přesvědčení: Výsledky mezinárodního výzkumu a české studie
Stať informuje o průběžných výsledcích mezinárodního výzkumu zaměřeného na hledání transkulturně universálních dimenzí obecných přesvědčení o fungování člověka ve společnosti (tzv. sociálních axiomů). Stručně představuje pět faktorů, které vyšly shodně v různých kulturách - odměna za dodržení pravidel, spiritualita, sociální flexibilita, kontrola nad osudem, sociální cynismus - a některé jejich vztahy se Schwartzovým systémem hodnot. Na podkladě dat získaných v ČR autorky demonstrují variantní šestifaktorové řešení (kdy šestý faktor je meziosobní harmonie).
Klíčová slova: obecná přesvědčení, sociální axiomy
Šolcová, Iva - Štětovská, Iva (2002). Faktorová struktura obecných přesvědčení: Výsledky mezinárodního výzkumu a české studie. Československá psychologie, 46(6), 481-489.

Abstract not available.
Keywords: general beliefs, social axioms