Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Výskum doležitých momentov v procese psychoterapie - prehľad doterajších zjisteni
Jednou z oblastí výskumu psychoterapie je výskum tzv. doležitých momentov, epizód alebo udalostí v procese psychoterapie. Ide o formu výskumu procesu terapie, ktorá využíva klientom označené nápomocné alebo naopak brzdiace momenty ako východisko pre analýzu typov doležitých momentov a procesov v terapeutických epizódach obsahujúcich tieto momenty. Článok približuje históriu výskumu doležitých momentov a krátko predstavuje metodológiu, ktorú tento typ výskumu využíva. Predstavuje poznatky získané v tejto oblasti výskumu, pričom rozoznáva (1) výskum mapujúci typ signifikantných udalostí a hlavné terapeutické procesy v nich a (2) výskum zameriavajúci sa na terapeutickú interakciu v roznych typoch signifikantných udalostí. V závere sú predstavené niektoré zovšeobecnenia vychádzajúce z prehľadu jednotlivých štúdií: pritomnosť roznych typov signifikantných udalostí, využitie tohto výskumu pre prax, komplexnosť procesov v signifikantných udalostiach, vyzdvihnutie rozdielov v percepcii klientov a terapeutov, význam terapeutovej prisposobivosti konkrétnemu klientovi a význam klientovej aktivity pre proces terapie, poukázanie na metodologickú pluralitu pri tomto type výskumu.
Klíčová slova: psychoterapie, signifikantní události
Timuľák, Ladislav (2002). Výskum doležitých momentov v procese psychoterapie - prehľad doterajších zjisteni. Československá psychologie, 46(6), 536-548.

Abstract not available.
Keywords: psychotherapy, significant events