Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Zkušenosti s českou verzí revidované Wechslerovy paměťové zkoušky (WMS-R) u neurologických a psychiatrických pacientů
Zkušenosti s českou verzí revidované Wechslerovy paměťové zkoušky (WMS-R) u neurologických a psychiatrických pacientů.
Je podán popis metody a jsou shrnuty základní literární údaje. Dále jsou popsány výsledky ve zkouškách WMS-R a WAIS-R u souboru 340 pacientů (172 žen a 168 mužů) s průměrným věkem 38,2 +/- 12,8 let, diagnosticky epilepsie (215 osob), jiné neurologické diagnózy (8 osob) a psychiatrické diagnózy (117 osob) - z toho však značnou část (36 osob) tvořila skupina diagnóz organické duševní poruchy včetně symptomatických (dg. F00-F09 podle 10. revize mezinárodní statistické klasifikace).
Paměťový kvocient MQ (celková paměť) byl pro soubor 86,7 +/- 19,1, průměrné celkové IQ 90,4 +/- 12,9. Korelace mezi MQ a CIQ byla 0,69, mezi MQ a VIQ 0,67, mezi MQ a PIQ 0,61. Výsledky jsou srovnávány s americkým standardizačním souborem a s dalšími literárními údaji. Značná pozornost byla věnována rozdílům mezi intelektovou a paměťovou výkonností. Např. rozdíl 15 bodů a více mezi celkovým IQ a MQ (celkovou pamětí) byl u 32,6 % souboru.
Je doporučeno namísto doposud rozšířeného užívání WMS-I širší využití WMS-R i přesto, že už existuje také experimentální český překlad metody WMS-III (avšak dosud bez spolehlivého překladu WAIS-III).
Klíčová slova: WMS-R, paměť, neuropsychologie, kognitivní funkce, Wechslerovy škály
Preiss, Jan (2002). Zkušenosti s českou verzí revidované Wechslerovy paměťové zkoušky (WMS-R) u neurologických a psychiatrických pacientů. Československá psychologie, 46(6), 549-562.

Abstract not available.
Keywords: WMS-R, memory, neuropsychology, cognitive function, Wechsler´s scales