Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Jazykový instinkt Stevena Pinkera
Autor seznamuje čtenáře se základními argumenty svědčícími pro biologickou podstatu jazyka, jak jsou předloženy v knize Stevena Pinkera The Language Instinct. V dalším předkládá čtenáři jednak svůj vlastní pohled na tuto knihu, jednak pohled, který Jaroslav Peregrin zveřejnil ve své recenzi Pinkerovy knihy v r. 1999. Aby si čtenář mohl učinit představu o argumentaci oponující Pinkerovu pojetí, seznamuje jej autor se základními tezemi přednášky "There is no language instinct", kterou pronesl v Praze v r. 2001 Geoffrey Sampson.
Klíčová slova: nabývání jazyka, biologický determinismus, Steven Pinker
Daněk, Jan (2002). Jazykový instinkt Stevena Pinkera. Československá psychologie, 46(6), 563-566.

Abstract not available.
Keywords: language acquisition, biological determinism, Steven Pinker