Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Příspěvek k pojetí fenomenologie v psychologii a psychoterapii
Esej se zabývá fenomenologickým přístupem v psychologii a psychoterapii. Opírá se o rozlišení mezi prostým a fundamentálním fenoménem. Na příkladu psychoanalytické psychoterapie provádí kritiku konstruktivismu v pojetí reality. Nahrazuje ho odkazem na individuální horizont.
Klíčová slova: fenomenologie, konstruktivismus, metodologie, psychologie, psychoterapie
Čálek, Oldřich (2003). Příspěvek k pojetí fenomenologie v psychologii a psychoterapii. Československá psychologie, 47(1), 1-7.

Abstract not available.
Keywords: phenomenology, constructivism, methodology, psychology, psychotherapy