Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Kouření cigaret a další formy rizikového chování adolescentů
Prostřednictvím částečně adaptovaného zahraničního dotazníku jsme zjišťovali postoje žáků (n=835) prvních ročníků gymnázií, středních odborných škol a učilišť k některým formám rizikového chování a výskyt tohoto rizikového chování. Získaná data jsme zpracovali testem nezávislosti a párovými korelacemi. Výsledky poukazují na statisticky významné souvislosti mezi kouřením cigaret, pitím alkoholu, užíváním nelegálních drog a dalšími nežádoucími formami chování. Respondenti se domnívají, že rizikovým chováním budou ohroženi méně než jejich vrstevníci. Výsledky šetření upozorňují na to, že marihuana začíná být upřednostňována před kouřením cigaret a pitím alkoholu. Metodika umožní vyhodnocení účinnosti intervenčního primárně preventivního programu 'O zdraví si rozhoduji sám - prevence rizikového chování adolescentů'.
Klíčová slova: adolescence, rizikové chování, kouření, alkohol, drogy
Kyasová, Miroslava (2003). Kouření cigaret a další formy rizikového chování adolescentů . Československá psychologie, 47(1), 56-64 .

Abstract not available.
Keywords: adolescence, risk behaviour, smoking, alcohol, drugs