Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologický zážitok komunity II. - Vybrané teoretické východiská problematiky
Prehľadová štúdia se venuje teoretickým prístupom k fenoménu psychologického zážitku komunity (psycholgical sense of community). Autorka v práci podrobne rozoberá teóriu komunitných psychológov McMillana a Chavisa (1986), teóriu kultúrneho antropológa Turnera (1995) a teóriu psychiatra Pecka (1995).Prezentovaný článok je druhou časťou práce o psychologickom zážitku komunity, ktorý spolu s prvou časťou práce venujúcej sa historickým východiskám záujmu, metodologickým prístupom a výskumným výslodkom týkajúcim sa tohoto fenoménu tvorí prehľad doterajších teoretických, metodologických a výskumných zistení o tejto problematike.
Klíčová slova: psychologický zážitek komunity, komunita, skupina, teorie, komunitní psychologie
Halamová, Júlia (2003). Psychologický zážitok komunity II. - Vybrané teoretické východiská problematiky. Československá psychologie, 47(1), 65-77 .

Abstract not available.
Keywords: psychological sense of community, community, group, theory, community psychology