Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Vybrané problémy Bossovy daseinsanalýzy
Článek se zabývá možností aplikace Heideggerovy verze fenomenologie, tj. fundamentální ontologie, do psychiatrie. Ve skutečnosti je to pokus "de-psychologizovat" a "de-psychiatrizovat" naše myšlení. Daseinanalýza je v této studii stručně představena na příkladech povědomosti, ignorance, motivace, smrtelnosti a psychosomatiky. Sama se definuje především kritickým osvícením psychoanalytické teorie a můžeme zahlédnout její slibnou budoucnost a vypracování bezchybného antimodelu a asubjektivních aspirací.
Klíčová slova: Heideggerova fenomenologie, Bossova daseinsanalýza, psychosomatika
Hlavinka, Pavel (2003). Vybrané problémy Bossovy daseinsanalýzy . Československá psychologie, 47(1), 78-92 .

Abstract not available.
Keywords: Heidegger´s phenomenology, Boss´s daseinsanalysis, psychosomatics