Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník sociální opory - MOS: Vnitřní struktura nástroje
Vnitřní struktura Dotazníku sociální opory, zaměřeného na odhad anticipované míry sociální opory byla testována na podkladě odpovědí 227 žen žijících v komunitě, průměrný věk 68, SD = 3.28. Na základě předběžné analýzy byla jedna položka (18. Někdo, kdo chápe vaše problémy) z analýzy vyřazena, neboť vykazovala ekvivalentní zátěže ve dvou faktorech. Výsledky explorační a konfirmatorní faktorové analýzy naznačily existenci tří korelovaných faktorů: chápající autorita, emocionální blízkost, praktická intervence. Emocionální blízkost a praktická intervence odpovídají Affectionate a Tangible Support - faktorům identifikovaným Sherbournovou a Stewartovou. Faktor "chápající autorita" v české verzi nástroje v sobě zahrnuje jak "positive social interaction", tak "emotional/informational factor". Vysoká vnitřní konzistence stupnic (0.94) naznačuje možnost zkrácení 11-ti položkové stupnice "chápající autorita" pravděpodobně bez ztráty informace.
Klíčová slova: dotazník sociální opory MOS, sociální opora, seniorky, vnitřní struktura
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie (2003). Dotazník sociální opory - MOS: Vnitřní struktura nástroje . Československá psychologie, 47(2), 135-143 .

Abstract not available.
Keywords: Social Support Survey MOS, social support, senior women, internal structure