Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Eleanor Gibsonová (*7.12.1910 - +30.12.2002)
Předložený článek shrnuje život a dílo americké psycholožky Eleanor Gibsonové, vůdčí postavy výzkumu percepčního a kognitivního vývoje. Její jméno bývá zmiňováno nejčastěji v souvislosti s výzkumem chování dětí na "zrakovém útesu", při němž demonstrovala jejich schopnost rozlišovat hloubku už v útlém batolecím věku. Gibsonová je autorkou dodnes vlivné teorie percepčního vývoje zdůrazňující úlohu afordance a diferenciace.
Klíčová slova: vývoj vnímání, zrakový útes, afordance, diferenciace
Šikl, Radovan (2003). Eleanor Gibsonová (*7.12.1910 - +30.12.2002) . Československá psychologie, 47(2), 169-172 .

Abstract not available.
Keywords: perceptual development, visual cliff, affordance, differentiation