Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Intelektuální radost v kojeneckém věku (Psychologický esej)
Na základě filmové dokumentace psychického vývoje dětí v kojeneckém věku je představen fenomén intelektuální radosti dítěte při úspěšném řešení drobných úkolových situací. Jsou naznačeny problémy způsobené jednak nedostatkem intelektové stimulace, jež by současně vyvolávala pozitivní emoce malého dítěte, jednak nadbytkem takových situací vnucovaných dítěti v nevhodné vývojové fázi.
Klíčová slova: vývojová psychologie, kojenecký věk, stimulace, psychická deprivace
Matějček, Zdeněk (2003). Intelektuální radost v kojeneckém věku (Psychologický esej) . Československá psychologie, 47(3), 254-258 .

Abstract not available.
Keywords: developmental psychology, suckling age, stimulation, psychological deprivation