Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Špecifiká gejských a lesbických partnerských vzťahov
Autorky sa pokúšajú priblížiť tému špecifík gejských a lesbických vzťahov. Do akej miery sú gejské a lesbické vzťahy odlišné, podobné so vzťahmi heterosexuálnymiť Akým sposobom sú odlišné a v ktorých oblastiachť Popri to sa autorky snažia o poodhalenie neznámych sfér partnerského života gejov a lesieb. Práca sa sústredí predovšetkým na také javy partnerského vzťahu ako autonómia, splývanie jednotlivcov vo vzťahu, ako aj na možné modely a rolové správanie sa v gejských a lesbických vzťahoch. Naviac, článok sa čiastočne zaoberá aj témou konfliktov vo vzťahoch a následne privádza k diskusii o možnostiach pároveho poradenstva a terapie pre gejské a lesbické páry.
Klíčová slova: gayské a lesbické partnerské vztahy, modely vztahů, poradenství pro gayské a lesbické páry
Sváková, Andrea - Ondrisová, Sylvia (2003). Špecifiká gejských a lesbických partnerských vzťahov . Československá psychologie, 47(4), 346-355 .

Abstract not available.
Keywords: gay and lesbian couples, realtionships models, gay and lesbian couples counseling