Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Poruchy pohlavní identity v dětství
Autorky se zabývají poruchami pohlavní identity v dětství a jejími souvislostmi s dalšími otázkami psychosexuálního a psychosociálního vývoje. Popisují zejména klinické charakteristiky poruchy, výskyt poruchy a diferenciálně diagnostické otázky. Uvádějí východiska pro psychoterapeutický přístup a terapii dětí s poruchou pohlavní identity.
Klíčová slova: porucha pohlavní identity v dětství, psychosexuální vývoj, psychoterapie
Malá, Eva - Kocourková, Jana (2003). Poruchy pohlavní identity v dětství . Československá psychologie, 47(4), 356-362 .

Abstract not available.
Keywords: sexual identity disorder in childhood, psycho-sexual development, psychotherapy