Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Interakcie sexuálnych a drogových rizík: Sumarizácia výsledkov z dvoch sociokultúrnych prostredí
Ukazuje sa, že užívanie marihuany súvisí s rizikovými formami sexuálneho správania sa mladých ľudí, v menšej miere to platí aj pre alkohol. Výraznejšie pitie alkoholu tak u mladých ľudí všeobecne, ako aj u mladých mužov v armáde sa spája s výraznejšími sexuálnymi rizikami. Marihuana a "voľnejšie vzťahy a sex" sú súčasťou niektorých identifikovaných sposobov života: hedonisticko-individualistického sposobu života alebo aj sposobu života teritoriálne či filozoficky odlíšených spoločenstiev mladých ľudí od sveta dospelých. Znaky armádneho prostredia, ktoré posilňuje anonymitu, mužnosť, maskulinný sexuálny diskurz a kolektívne ciele, sa prenášajú do sexuálneho správania a pitia alkoholu. Protireakciou na obmedzenia individuality v armáde je napr. posilnenie mužskosti mimo nej. Interaktívne riziká sexuality a drog sú pod silným vplyvom "ohnísk" sociokultúrneho prostredia (v našom prípade: kasárne, sídliskové partie). Významnú úlohu tu zohrávajú distribúcia a vplyv moci (Rhodes, 1997) a pravdepodobne aj miera a podpora individuálnej slobody, ako aj ne/prítomnosť medzigeneračných a dedzipohlavných komunikačných bariér.
Klíčová slova: sexualita, drogy, interakce, způsob života
Lukšík, Ivan (2003). Interakcie sexuálnych a drogových rizík: Sumarizácia výsledkov z dvoch sociokultúrnych prostredí . Československá psychologie, 47(5), 437-450 .

Abstract not available.
Keywords: sexuality, drugs, interaction, way of life