Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodická studie
Konfirmační faktorová analýza české verze zkráceného "revidovaného Eysenckova osobnostního dotazníku" na vzorku českých studentů
Autoři se ve svém článku zabývají zkrácenou formou Revidovaného Eysenckova Osobnostního Dotazníku (dále jen EOD-RZ). Množství studií stále testuje psychometrické charakteristiky EOD-RZ. V interkulturních výzkumech se v Austrálii, Kanadě, Izraeli, Severním Irsku, v Jižní Africe a USA používají originální jazykové verze, jejichž psychometrické charakteristiky se v poslední době začaly ověřovat.
Cílem této práce byla evaluace psychometrických vlastností českého překladu EOD-RZ. Na datech získaných od souboru českých vysokoškoláků jsme zkoumali, zda škály extroverze, neuroticismu a psychotiocismu a škály lži jsou jednodimenzionální.
Konfirmační faktorovou analýzou jsme výchozí předpoklady potrvrdili. Tato zjištění jsou konzistentní se závěry předchozích výzkumů provedených např. s anglickými či francouzskými verzemi. Hlavní důraz v této studii však byl kladen na použití stejného výzkumného designu jako u ostatních zahraničních týmů. Na základě těchto zjištění lze použití EOD-RZ doporučit pro další výzkumné užití.
Klíčová slova: zkrácená verze revidovaného Eysenckova osobnostního dotazníku, psychometrické charakteristiky EOD-RZ, konfirmační faktorová analýza, modelování pomocí strukturálních rovnic
Navrátil, Marek - McGuckin, Connor C. - Lewis, Christopher A. - Shevlin, Mark - Francis, Leslie J. (2003). Konfirmační faktorová analýza české verze zkráceného "revidovaného Eysenckova osobnostního dotazníku" na vzorku českých studentů . Československá psychologie, 47(5), 451-459.

Abstract not available.
Keywords: Eysenck Personality Questionnaire Revised Abbreviated, psychometric properties of a Czech translation of the EPQR-A, confirmatory factor analysis, structural equation modelling