Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Úzkostné poruchy u epilepsie a kognitivně behaviorální terapie
Článek se zabývá úzkostnými poruchami u pacientů s epilepsií. Popisuje panickou úzkostnou poruchu, ale i záchvaty úzkosti jako iktálního fenoménu v době epileptického záchvatu. Článek se věnuje i generalizované úzkosti u pacientů s epilepsií, která je pojata jako interiktální úzkost mezi jednotlivými epileptickými záchvaty. Je popsán kognitivně behaviorální model vzniku panické poruchy a generalizované úzkostné poruchy. V další části se článek věnuje obsahu edukace o vzniku úzkosti u pacientů s epilepsií, popisuje modality takového chování v oblasti kognitivní, emoční, behaviorální a využívá k tomu zákonitosti učení a podmiňování. V poslední části se věnuje kognitivně behaviorálním metodám v léčbě úzkostných poruch u pacientů s epilepsií.
Klíčová slova: úzkostné poruchy, panická úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha, kognitivně behaviorální terapie, epilepsie
Javůrková, Alena (2003). Úzkostné poruchy u epilepsie a kognitivně behaviorální terapie . Československá psychologie, 47(5), 460-469 .

Abstract not available.
Keywords: anxiety disorders, panic attack disorder, generalised anxiety disorder, cognitive behavioural therapy, epilepsy