Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Souvislost mezi zdůvodněním a řešením morálního dilematu a percepcí odpovědnosti u adolescentů
Náš výzkum u adolescentů se týká vztahu mezi zdůvodněním a řešením morálního dilematu a percipovanou odpovědností. Výběrový soubor tvořilo celkem 213 adolescentů (108 dívek a 105 chlapců, téměř 92 % ve věku 15 - 17 let). Respondenti měli uvést tři situace, v nichž oni nebo někdo jiný vykonal něco dobrého/zlého. V úvahu byly brány jen ty výpovědi, v nichž bylo popisováno vlastní jednání. Dále posuzovali osm různých zdůvodnění morálního dilematu interrupce, polovina položek vyjadřovala souhlas s interrupcí, druhá polovina jej odmítala. Adolescenti popisovali nejčastěji své dobré a špatné jednání vůči specifickým osobám jako jsou rodiče, vrstevníci, staří lidé či neurčitá osoba, tj. vztahovali se k objektu odpovědnosti. Anebo zdůrazňovali vnitřní pravidlo, podle něhož hodnotili své jednání jako dobré nebo špatné. Z našich výsledků vyplývá, že rozdíly v řešení morálního dilematu jsou dány spíše obecným názorem nežli úrovní morálního zdůvodnění. Zjistili jsme, že popis dobrého a/nebo zlého činu vůči neurčité osobě u dívek a popis zlého činu vůči matce a otci u chlapců vedl k nižšímu souhlasu s interrupcí. Oproti tomu, popis zlého jednání vůči kamarádovi u chlapců vedl k vyššímu souhlasu s interrupcí.
Klíčová slova: morální dilema, morální jednání, odpovědnost, adolescence
Jelínková, Jana - Tyrlík, Mojmír - Macek, Petr (2003). Souvislost mezi zdůvodněním a řešením morálního dilematu a percepcí odpovědnosti u adolescentů . Československá psychologie, 47(6), 491-502 .

Abstract not available.
Keywords: moral dilemma, moral action, responsibility, adolescence