Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologie v narativní tónině se vynořila v souvislostech
Cílem studie je objasnit historické souvislosti narativního myšlení v psychologii, zachytit jeho vývojové etapy, tematické a metodologické verze. Narativní psychologie vzniká pod vlivem lingvistických, filozofických a literárněvědných podnětů, které jsou v článku explorovány. Je zhodnocen přínos Sarbinovy formulace narativní metafory a zachyceny podmínky konstituování narativní psychologie jako svébytného psychologického přístupu, který ve vývoji psychologie představuje narativní obrat či tichou revoluci. Stručně jsou uvedeny přínosy jednotlivých variant narativního přístupu v psychologii - psychoanalytická, sociálně konstruktivistická, kognitivní - i tematická variabilita zájmů narativně orientovaných psychologů - narativní identita, životní příběh, narativní paměť, narativní psychoterapie, narativní výzkum. Autor stati také zachycuje reakci českých a slovenských psychologů na narativní přístup v psychologii a hodnotí ji jako opatrnou a pozvolnou akceptaci. Podle autora vzniká narativní psychologie především jako reakce na metodologickou krizi v psychologii, jako možná vývojová alternativa, která však nepředstavuje radikální negaci vývoje předchozího.
Klíčová slova: narativní psychologie, narativní obrat, narativní metafora, tichá revoluce v psychologii, historie a metodologie psychologie
Čermák, Ivo (2003). Psychologie v narativní tónině se vynořila v souvislostech . Československá psychologie, 47(6), 513-532 .

Abstract not available.
Keywords: narrative psychology, narrative turn, narrative metaphor, silent revolution in psychology, history and methodology of psychology