Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Škály spirituality
Popisujú sa niektoré známe dotazníky a škály na zisťovanie spirituality. Podrobnejšie sa rozoberajú škály P. L. Piedmonta a D. A. MacDonalda. Zdorazňuje sa nutnosť multidimenzionálneho prístupu k spiritualite a prihliadanie na špecifické podmienky u nás pri adaptácii škál.
Klíčová slova: spiritualita, dotazníky a škály, spirituální sebetranscendence
Stříženec, Míchal (2003). Škály spirituality . Československá psychologie, 47(6), 548-553 .

Abstract not available.
Keywords: spirituality, questionnaires and scales, spiritual self-transcendence