Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodická studie
Index životní spokojenosti LISIA: Test nástroje na datech českých seniorek
Psychometrické parametry Dotazníku životní spokojenosti LISIA byly testovány z hlediska vnitřní konzistence a faktorové struktury na podkladě dat od souboru 124 žen žijících v komunitě, průměrný věk 68 let, SD=3.28. Na podkladě výsledků byl původní 20-ti položkový nástroj zkrácen na 14-ti položkovou verzi, která byla ověřena konfirmativní faktorovou analýzou. Struktura dotazníku odpovídá původní anglické verzi. Nástroj lze považovat za vhodný pro odhad subjektivně prožívané životní spokojenosti seniorek žijících v komunitě.
Klíčová slova: psychometrika, seniorky, faktorová analýza
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie (2003). Index životní spokojenosti LISIA: Test nástroje na datech českých seniorek . Československá psychologie, 47(6), 554-561 .

Abstract not available.
Keywords: psychometrics, elderly women, factor analysis