Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodická studie
Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70
Studie se zabývá otázkou ekvivalence tradičních a počítačových forem psychodiagnostických metod. Autoři ověřovali ekvivalenci inteligenčního testu IST-70 v tradiční a v praxi používané počítačové formě. Přestože většina subtestů nebyla modem administrace výrazněji ovlivněna, u grafických subtestů byl nalezen rozdíl mezi oběma formami testu. V případě subtestů Volba geometrického obrazce a Úlohy s kostkami byly výkony zkoumaných osob v podmínkách počítačové administrace výrazně slabší než při administraci formy tradiční, což autoři připisují vlivu náročnější ovládací a zobrazovací ergonomie.
Klíčová slova: počítačem podporovaná diagnostika, počítačové testy, ekvivalence, IST-70
Květon, Petr - Jelínek, Martin - Vobořil, Dalibor - Klimusová, Helena (2003). Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70 . Československá psychologie, 47(6), 562-572 .

Abstract not available.
Keywords: computer - based assessment, computerized tests, equivalency, IST-70