Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Interkulturní psychologie: Relevantní informační zdroje a témata výzkumu
Stať podává přehled o disciplíně nazývané v angličtině "cross-cultural psychology". Ačkoliv se tato disciplína ve světě rozvíjí již od 60. let minulého století, v českém vědeckém prostředí je dosud málo známa. Účelem stati je tudíž podat alespoň základní informace o tomto oboru vědy. V první části stati se diskutují problémy spojené s českým označením této disciplíny. Dosavadní úzus směřuje k termínu "interkulturní psychologie", eventuálně "transkulturní psychologie". Jsou podána definiční vymezení této disciplíny, pro niž je charakteristická orientace na srovnávání psychologických fenoménů příslušejících ke kulturním, etnickým, rasovým společenstvím. Upozorňuje se na důležitost interkulturní psychologie pro některé oblasti praxe jako je soužití etnicky odlišných skupin lidí či komunikace a vyjednávání v mezinárodním styku. Druhá část stati obsahuje přehled informačních pramenů, tj. časopisů a encyklopedických prací, které reprezentují současnou interkulturní psychologii. V třetí části stati je podán přehled frekventovaných témat výzkumu v zahraniční interkulturní psychologii a podrobněji jsou popsána dvě témata výzkumu: Vznik a vývoj rasových předsudků u dětí a interkulturní faktory v negociačním chování.
Klíčová slova: interkulturní psychologie, aplikace interkulturní psychologie, informační zdroje interkulturní psychologie, výzkumná témata interkulturní psychologie
Průcha, Jan (2003). Interkulturní psychologie: Relevantní informační zdroje a témata výzkumu . Československá psychologie, 47(6), 573-586 .

Abstract not available.
Keywords: cross-cultural psychology, application of cross-cultural psychology, information sources in cross-cultural psychology, research topics in cross-cultural psychology