Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Perspektivy sledování osobnosti (subjektivní úvaha futurologická)
Článek je pokusem formulovat alternativní strategie pro budoucí psychologickou diagnostiku. Vychází z kritiky současné práce, ve které převažují jednorázová a krátkodobá vyšetření jedince či jednotlivých skupin. Často se užívají techniky, které mají odlišná teoretická východiska, unikající pozornosti uživatelů. Navrhuje se 6 alternativních strategií: a) Sledování intraindividuální proměnlivosti v činnostech člověka, b) Utváření osobnosti jedince v časném věku, c) Pohled na vlastní budoucnost jako součást osobnostního profilu, d) Longitudinální sledování dynamiky osobnosti, e) Historický čas jako součást psychologické diagnostiky, f) Vícegenerační vlivy na chování jedince. Naznačené strategie jsou dokládány příklady z literatury. Jejich rozpracování do prakticky použitelných technik si vyžádá spolupráci širších týmů. Bodoucnost teprve ukáže, zda naznačené úvahy budou nosné.
Klíčová slova: psychodiagnostika, intraindividuální proměnlivost, dynamika osobnosti, vícegenerační výzkumy, historický čas v diagnostice
Břicháček, Václav (2003). Perspektivy sledování osobnosti (subjektivní úvaha futurologická) . Československá psychologie, 47(6), 587-600 .

Abstract not available.
Keywords: psychodiagnostics, intra-individual variability, personality danamics, multi-generation research, historical time in diagnostics