Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Osobnost, anticipovaná sociální opora a adaptace seniorek na stárnutí: Test modelu životní spokojenosti
Model vztahu mezi osobností, anticipovanou sociální oporou a životní spokojeností byl testován na datech od souboru 89 seniorek, žijících v komunitě, průměrného věku 68,6 let technikou strukturálních rovnic. Studie přinesla podporu pro směrovou hypotézu, že anticipovaná míra sociální opory je podstatným faktorem ovlivňujícím úspěšnou adaptaci na stáří a zároveň, že schopnost zajistit si tuto podporu je výrazně ovlivněna temperamentovými rysy.
Klíčová slova: osobnost, sociální opora, životní spokojenost, stárnutí
Tišanská, Lýdie - Kožený, Jiří (2004). Osobnost, anticipovaná sociální opora a adaptace seniorek na stárnutí: Test modelu životní spokojenosti . Československá psychologie, 48(1), 27-37 .

Abstract not available.
Keywords: personality, social support, life satisfaction, ageing