Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Využitie počítačových programov v obsahovej analýze
Štúdia poskytuje prehľad o počítačových programoch, podporujúcich obsahovú analýzu textov z håadiska ich užívateåskej prístupnosti, nárokov na kapacitu počítača a procedúr, ktorými disponujú. Podrobnejšie autorky referujú o programe Textbase Alpha, ktorý má najnižšie nároky na kapacitu pamäti počítača a s ktorým majů vlastné skúsenosti. Použitie tohto programu v psychologickom výskume ilustrujú analýzou esejí na tému "národná identita".
Klíčová slova: obsahová analýza, počítačové programy
Plichtová, Jana - Berecká, Oåga (1996). Využitie počítačových programov v obsahovej analýze. Československá psychologie, 40(5), 414-424.

Abstract not available.
Keywords: content analysis, computer program