Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Chronopsychologie: Výzkum rytmicity v lidském chování a prožívání
Chronopsychologie je obor, který zkoumá mechanismy a funkce rytmicity v psychologických proměnných, jako je paměť, vnímání a emoční procesy. Tato přehledová studie se zabývá nejdůležitějšími nálezy této relativně méně známé oblasti a jejich jak praktickými, tak teoretickými aplikacemi. Zmíněny jsou nejčastěji používané chronopsychologické termíny a teorie. Hlavní část tohoto přehledu je zaměřena na diurnální (cirkadiánní) rytmy v lidské výkonnosti, subjektivní bdělosti a náladě a individuální rozdíly v těchto rytmech. Prezentovány jsou ale také nejdůležitější výsledky ultradiánní a infradiánní chronopsychologie.
Klíčová slova: chronopsychologie, cirkadiánní rytmy, diurnální rytmy, výkonnost, ranní a večerní typy
Skočovský, Karel D. (2004). Chronopsychologie: Výzkum rytmicity v lidském chování a prožívání . Československá psychologie, 48(1), 69-83 .

Abstract not available.
Keywords: chronopsychology, circadian rhythms, diurnal rhythms, performance, mornongness