Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Žánr klientova příběhu v psychoterapii
Koncept žánru je vymezen a porovnán s jinými prostředky, kterými vypravěč propůjčuje příběhu tématickou a stylistickou jednotu a příběh koherentně rozvíjí. Koncept žánru se jeví jako nejuniverzálnější a zahrnující ostatní koncepty. Je přítomen v každém koherentním příběhu a je vymezen jak vypravěčovou zkušeností, tak ji i zároveň vymezuje. V tom smyslu vytváří i odráží vypravěčův psychodynamický rozvoj právě tak jako vypravěčův systém interpretací významu, což je zejména patrné v životopisných příbězích psychoterapeutických klientů. Tři příklady rozdílných žánrů klientova příběhu jsou uvedeny a porovnány. V diskusi jsou uváženy implikace porozumění integrujícímu teoretickému rámci žánru pro porozumění klientovu příběhu a psychoterapeutické změně v rámci daného žánru.
Klíčová slova: koncept žánru, vypravěčova zkušenost, životopisné příběhy, klienti psychoterapie
Adler, Michal (2004). Žánr klientova příběhu v psychoterapii . Československá psychologie, 48(1), 84-92 .

Abstract not available.
Keywords: concept of geure, narrator's experience, autobiographical stories, psychotherapy clients