Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Efekty nabídky (menu-efekty) v lidském rozhodování
Článek informuje o prvních poznatcích v poměrně nové oblasti psychologického výzkumu rozhodování. Jedná se o výzkum vlivu složení množiny akcí (možností, alternativ), mezi kterými se jedinec rozhoduje ("menu"), na jeho preference mezi danými dvěma akcemi. Článek nejprve popisuje dvě rozhodovací zásady, kterých by se rozhodování v těchto případech mělo držet. Následně je popsáno několik empiricky založených efektů, které jsou porušením těchto zásad. V závěru jsou stručně naznačeny některé významné aplikace zjištěných poznatků v medicíně, politice a v marketingu.
Klíčová slova: rozhodování, menu-efekty, normativní zásady, regularita, nezávislost na irelevantních akcích
Skořepa, Michal (2004). Efekty nabídky (menu-efekty) v lidském rozhodování . Československá psychologie, 48(2), 136-146 .

Abstract not available.
Keywords: decision making, menu-effects, normative principles, regularity, independence of irrelevant alternatives