Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Odpouštění - současný stav psychologických studií
Odpouštění patří mezi psychologické jevy, kterým po poměrně dlouhou dobu nebyla věnována přiměřená pozornost, V posledních letech se tato situace mění. Je to znát z množství publikovaných prací s touto tematikou. Pozoruhodné jsou pokusy o definování tohoto jevu zvláště v sociální psychologii, kde se odpouštěním rozumí radikální změna vztahu po zážitku traumatické události, studie o vztahu odpouštění a neodpouštění ke zdravotnímu stavu a pokusy o diagnostikování tohoto jevu jako specifického osobnostního rysu. Nadějné jsou práce zabývající se faktory, které pozitivně ovlivňují či brzdí proces odpouštění. Ukazuje se tak naděje, že tento jev, s nímž se setkáváme často v řadě oblastí zájmu psychologie, nám bude srozumitelnější.
Klíčová slova: odpouštění, smiřování, zdraví, osobnostní rysy, změna postoje
Křivohlavý, Jaro (2004). Odpouštění - současný stav psychologických studií. Československá psychologie, 48(2), 147-156 .

Abstract not available.
Keywords: forgiveness, reconciliation, personality traits, health, attitude change