Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Rodinná resilience
Článek je věnován aktuálním tématům z oblasti psychologie rodiny. První část se zaměřuje na rodinné fungování, zejména na zdravé rodinné fungování, které je často chápáno jako schopnost rodiny zvládat náročné či stresové životní události. Zvládání zátěže v rodině (family coping) je analyzováno ve druhé části článku. Jde o nový pojem v psychologii rodiny, který vyžaduje další teoretické upřesnění a další výzkum. Přesto již známe některé účinné strategie zvládání stresu v rodině. Třetí část se zbývá teorií rodinné resilience (odolnosti). Rodinná resilience představuje rodinné procesy, které pomáhají udržovat či obnovovat harmonii a rovnováhu v rodinném soužití. Autorka diskutuje o rizikových a protektivních faktorech ovlivňujících fungování rodiny. Model rodinné resilience může být užitečný v praxi - v rodinné terapii, v rodinném poradenství i v preventivních programech pro různé typy rodin.
Klíčová slova: rodinné fungování, rodinné strategie zvládání zátěže, rodinná resilience
Sobotková, Irena (2004). Rodinná resilience . Československá psychologie, 48(3), 233-246 .

Abstract not available.
Keywords: family functioning, family coping strategies, family resiliency