Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: analýza na úrovni osobnostních typů
Studie se zabývá stabilitou osobnosti v adolescenci. K analýze byla využita data z longitudinálního výzkumu dětí prováděného v letech 1961-1980. Výzkumný soubor tvořilo 59 chlapců a 67 dívek, u kterých byly k dispozici údaje z měření osobnosti Eysenckovým MPI v 16 a 18 letech. Kromě korelační analýzy byla analýza stability provedena i na úrovni typů osobnosti, které byly vytvořeny pomocí shlukové analýzy na položkách dotazníku MPI. Oproti předpokládané menší stabilitě osobnosti v průběhu dospívání odpovídala velikost korelací hodnotám nacházeným u dospělých. Změny v osobnosti můžeme interpretovat spíše jako změny vývojové: v obou osobnostních dimenzích dochází převážně ke změnám k sociálně žádoucím pólům, tzn. k extraverzi a emoční stabilitě, přičemž tento trend je výraznější u extraverze. Vysvětlujeme tento trend sociálními faktory, ať už jde o zvýšenou potřebu a frekvenci sociálních kontaktů, nebo o sebeprezentaci ve smyslu sociální žádoucnosti.
Klíčová slova: osobnost, stabilita, změna, typologie
Blatný, Marek - Urbánek, Tomáš (2004). Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: analýza na úrovni osobnostních typů . Československá psychologie, 48(4), 289-297 .

Abstract not available.
Keywords: personality, stability, change, typology