Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
K pozícii emócií a emocionality v rodovom diskurze
Štúdia analyzuje rodové otázky emócií a pozíciu emócií jako sociálneho javu v troch okruhoch: (1) pozícia emócií v rodových modeloch bojovníka a matky, s analýzou rodovo stereotypových obrazov, resp. Rolí muža a ženy a rodovo nesúrodých rolí silnej ženy a materského otca; (2) emócie a normy mužskosti, kde sa analyzuje vplyv kulturálnej ideológie a maskulínnych hodnot na pozíciu emócií v seba-obraze a sociálnych vzťahoch muža a ženy; (3) hodnotové dimenzie a relativita emócií, s analýzou tradičných a konštruktivistických pohľadov na význam emócií v morálnych pravidlách a normách.
Klíčová slova: status emocí, rodové modely, feminní emocionalita, normy mužnosti, maskulinní hodnoty, konstruktivita emocí
Kusá, Daniela (2004). K pozícii emócií a emocionality v rodovom diskurze . Československá psychologie, 48(4), 316-329 .

Abstract not available.
Keywords: status of emotions, gender models, feminine emotionality, masculine values, norms of masculinity, constructiveness of emotions