Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Alhazen (965 - 1039): jeho dílo v kontextu starověké a středověké optiky
Článek seznamuje čtenáře s dílem arabského myslitele 11. století Alhazena. Alhazenovi je připisována celá řada zásluh na utváření názorů na povahu světla a vidění. Především se jako vůbec první pokusil o syntézu dosažené úrovně poznání v optice, která se ve starších dobách orientovala spíše na psychologické aspekty vztahu člověk - prostředí. Zkoumáním nových témat přispěl k rozšíření jejího tematického vymezení. Poopravil, popř. vyprecizoval mnohé starší názory a koncepce a na svou dobu pokrokový je i jeho empirický přístup k poznávání. Alhazenovo dílo si našlo ve středověké Evropě početné následovníky a na vývoj optiky mělo po dalších šest staletí určující vliv.
Klíčová slova: psychologie zrakového vnímání, optika ve středověku, vlastnosti světla
Šikl, Radovan (2004). Alhazen (965 - 1039): jeho dílo v kontextu starověké a středověké optiky . Československá psychologie, 48(4), 364-377 .

Abstract not available.
Keywords: visual perception, medieval optics, light properties