Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Rané vzppomínky a jejich možnosti jako projektivního diagnostického nástroje
Metoda raných vzpomínek prošla od svého objevení na konci devatenáctého století zajímavým vývojem a je používána dodnes. Kromě prokázání jejího významného potenciálu jako verbální projektivní psychodiagnostické metody, byla nejčastěji zkoumána a rozvíjena v rámci dynamicky orientované psychoterapie. Metoda vychází z předpokladu, že ačkoli jsou rané vzpomínky vědomě akceptovány a vyjadřovány, reprezentují skryté, nevědomé aspekty osobnosti a funkce, jež leží mimo vědomí jedince. Vzpomínky obvykle obsahují vynechávky a překroucení. Fakt vynechání nebo překroucení má podobný význam jako u snů, není tedy podstatné, zda vzpomínka přesně odpovídá skutečnosti, nebo nikoli. Význam vzpomínky spočívá v tom, že byla vybavena a v tomto smyslu je rozpomínání spíše procesem konstrukce nežli reprodukce. Pro praktickou aplikaci metody raných vzpomínek byla vyvinuta série podnětových otázek, kladených v rámci semistrukturovaného rozhovoru (ve výzkumné nebo diagnosticko-terapeutické situaci) a různé typy skórovacích systémů pro třídění, kategorizaci a vyhodnocení získaného materiálu.
Klíčová slova: rané vzpomínky, projektivní metody, psychodiagnostika, psychoterapie, dynamické modely
Šťastná, Lenka - Miovský, Michal - Polák, Anton (2004). Rané vzppomínky a jejich možnosti jako projektivního diagnostického nástroje . Československá psychologie, 48(5), 397-409 .

Abstract not available.
Keywords: early memories, projective methods, psychodiagnostics, psychotherapy, dynamic models