Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Motivace žen k prostituci
Autoři podávají přehled poznatků o možných motivech vstupu žen do oblasti komerčního sexu. Kromě finanční motivace, která je ve většině případů rozhodující, může hrát roli na cestě k prostituci sexuální traumatizace v anamnéze (sexuální zneužití v dětství, znásilnění), drogová závislost i některé osobnostní charakteristiky (submisivita, vyhledávání rizika, naivita, potřeba sebepotvrzení).
Klíčová slova: prostituce, motivy
Zikmundová, Martina - Weiss, Petr (2004). Motivace žen k prostituci . Československá psychologie, 48(5), 433-437 .

Abstract not available.
Keywords: prostitution, motives