Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z poradenské praxe
K možnosti využití kognitivně behaviorální terapie a Gestalt terapie ve vysokoškolském poradenství
Autorka porovnává přístupy kognitivně behaviorální terapie a Gestalt terapie a předkládá kazuistiku, na které demonstruje způsob, jakým oba přístupy využívá v poradenské a psychoterapeutické praxi u vysokoškolských studentů ve Studentské poradně 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Klíčová slova: kognitivně behaviorální terapie, Gestalt terapie, poradenství, psychoterapie, vysokoškoláci
Schneidrová, Dagmar (2004). K možnosti využití kognitivně behaviorální terapie a Gestalt terapie ve vysokoškolském poradenství . Československá psychologie, 48(5), 438-446 .

Abstract not available.
Keywords: cognitive behavioural therapy, Gestalt therapy, counselling, psychotherapy, university students