Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
K pojmo-logike kvality života
Kvality života, tento novodobý fenomén, je integráciou viacúrovňovej a mnohokomponentovej reality. V roznych odborných komunitách sa rozšírilo vymedzenie kvality života, vytvorené v 90. rokoch expertmi WHO. V príspevku sa poukazuje na nedostatočnú komplexnosť tohto chápania: kvalita života je totiž previazaná s hodnotami, ktoré jednotlivec vyznáva. Sprístupňuje sa autorov trojúrovňový a mnohokomponentový model kvality života, v ktorom "kraľuje" zmysel života ako univerzálny systémový psychoregulátor.
Klíčová slova: kvalita života, hodnoty, osobnost, smysl života
Kováč, Damián (2004). K pojmo-logike kvality života . Československá psychologie, 48(5), 460-464 .

Abstract not available.
Keywords: quality of life, values, personality, sense of life