Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Body image a možnosti jeho měření (se zaměřením na neklinickou populaci)
Zájem o tělo jako o psychologický fenomén narůstá. Studie podává teoretický přehled směrů a předmětů výzkumu v této oblasti. Lidské tělo může být vnímáno v řadě aspektů - jako zvláštní objekt, prostředek komunikace, objekt hodnocení druhými i objekt prestiže a objekt péče. V článku jsou přiblíženy pojmy a koncepty vztahující se k vlastnímu tělu, je pojednáno o obou komponentách body image - smyslové a subjektivní a jsou diskutovány různé způsoby a techniky pro měření obou komponent.
Klíčová slova: tělo jako psychologický fenomén, tělesné schéma, měření tělesného schématu, poruchy tělesného schématu, percepční a subjektivní komponenta tělesného schématu
Hrachovinová, Tamara - Chudobová, Petra (2004). Body image a možnosti jeho měření (se zaměřením na neklinickou populaci) . Československá psychologie, 48(6), 499-509 .

Abstract not available.
Keywords: body as a psychological phenomenon, body image, assessment of body image, body image disturbance, perceptual and subjective components of body image