Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Dilema kvantitativního a kvalitativního přístupu - Je metodologický pluralizmus východiskem?
Studie polemizuje s řešením sporu kvantitativní a kvalitativní metodologie, jaký navrhuje metodologický pluralizmus. Snaží se ukázat, že rozdíl mezi oběma přístupy není relativní - souvisí se základními dvěma způsoby, jak můžeme poznávat svět. Vztah kvantitativní a kvalitativní modality poznání je postupně diskutován v kontextu filozofie, přírodních věd a humanitních věd. Na tomto pozadí jsou kritizovány zdroje metodologického pluralizmu v současné psychologii - neujasněné cíle poznání, neujasněnost hranic mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem, frustrace z dosavadní neúspěšnosti ryze kvantitativní i kvalitativní podoby psychologie a aplikace "vnějších" pohledů na vědu v normativní metodologické diskuzi. Z této kritiky vyplývá nutnost odmítnutí pluralistického řešení. Autor naopak navrhuje kvantitativní a kvalitativní přístup v psychologii zvlášť tematizovat a systematicky aplikovat podle jejich povahy.
Klíčová slova: kvantitativní metodologie, kvalitativní metodologie, metodologický pluralismus, epistemologie
Filip, Miroslav (2004). Dilema kvantitativního a kvalitativního přístupu - Je metodologický pluralizmus východiskem? . Československá psychologie, 48(6), 538-552 .

Abstract not available.
Keywords: quantitative methodology, qualitative methodology, methodological pluralism, epistomology