Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Znásilnění z pohledu evoluční biologie a evoluční psychologie
Autoři ve svém článku popisují různé teorie etiologie sexuální agrese. Text vychází převážně z rámce evoluční psychologie, podle kterého znásilnění obchází základní charakteristiku ženské reprodukční strategie, kterou je volba partnera. Sexuální agresi považují za sociobiologický fenomén, který za určitých okolností může zvýšit reprodukční úspěšnost mužů.
Klíčová slova: evoluční psychologie, sexuální agrese, etiologie
Gerlová, Erika - Weiss, Petr (2004). Znásilnění z pohledu evoluční biologie a evoluční psychologie . Československá psychologie, 48(6), 553-559 .

Abstract not available.
Keywords: evolutionary psychology, sexual aggression, ethiology