Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Huntingtonova choroba
Autoři podávají informaci o Huntingtonově chorobě (HD). Referují o základních charakteristikách, podávají informace o vybraných výzkumech HD s psychologickým zaměřením. Uvedeny jsou tři kazuistiky mírných a výrazných projevů HD v psychologickém vyšetření. Je podán přehled metod vhodných k psychologickému vyšetření HD. Autoři referují o Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě a jejích cílech.
Klíčová slova: Huntingtonova choroba, neuropsychologie
Preiss, Marek - Židovská, Jana (1996). Huntingtonova choroba. Československá psychologie, 40(5), 444-450.

Abstract not available.
Keywords: Huntington´s disease, neuropsychology