Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Prediktory osobní pohody (well-being) u reprezentativního souboru české populace
Od reprezentativního souboru české dospělé populace (N = 1321) ve věku 18 - 74 let byla prostřednictvím dotazníkového šetření získána data o osobní pohodě (well-being) ve smyslu spokojenosti se životem, subjektivním zdravotním stavu, lokalizaci kontroly, úrovni sebeuplatnění (self-efficacy) a sociodemografické údaje. Byla provedena logistická regresní analýza (kroková metoda) s cílem určit prediktory osobní pohody. Jako prediktory osobní pohody se podle našich výsledků neuplatnilo pohlaví ani věk. Prožitek osobní pohody je podle našich výsledků determinován úrovní sebeuplatnění, místem lokalizace kontroly, subjektivně hodnoceným zdravotním stavem a úrovní vzdělání.
Klíčová slova: osobní pohoda, lokalizace kontroly, sebeuplatnění, subjektivní zdravotní stav
Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír (2005). Prediktory osobní pohody (well-being) u reprezentativního souboru české populace . Československá psychologie, 49(1), 1-8 .

Abstract not available.
Keywords: well-being, locus of control, self-efficacy, self-reported health