Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Psychologický kontext spokojenosti s vlastním tělem u VŠ studentů
Článek zkoumá vztah mezi spokojeností s vlastním tělem, sebehodnocením, duševním zdravím a depresí na vzorku pražských vysokoškoláků. Výsledky analýzy ukazují, že vyšší skór na škále jídelních postojů (21 a více) je spojen s nižším sebehodnocením, vyšší depresí a horším duševním zdravím ve srovnání se studenty se skórem pod 21 bodů. Podobné vztahy nebyly nalezeny s BMI, ale profil psychologických ukazatelů ve vztahu ke kategorizovanému indexu reálné/ideální váhy naznačuje více psychologických problémů u studentů s nadváhou. Výsledky studentek uvedené v této práci poukazují na důležitost dalšího výzkumu zaměřeného specificky na psychologický kontext sklonu k poruchám příjmu potravy.
Klíčová slova: spokojenost s vlastním tělem, sebehodnocení, duševní zdraví, deprese
Hrachovinová, Tamara - Csémy, Ladislav - Chudobová, Petra (2005). Psychologický kontext spokojenosti s vlastním tělem u VŠ studentů . Československá psychologie, 49(1), 9-18 .

Abstract not available.
Keywords: body satisfaction, self-esteem, mental health, depression