Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Spolehlivost psychomotorického výkonu při interferenci
Výzkumem bylo ověřeno, že mentální zátěž negativně působí na pozornost a snižuje se celkový výkon při činnosti modelující činnost řidiče. Mentální zátěž snižuje výkon daleko více než požití alkoholu do hladiny 0,5 promile. Srovnáním mentální zátěže vznikající používáním mobilního telefonu a handsfree bylo zjištěno a ověřeno, že mezi používáním těchto prostředků není žádný rozdíl. Největší propad ve výkonu byl zjištěn při komunikaci, která vyžadovala aktivní řešení. Používání handsfree vykazuje stejná negativa jako používání mobilního telefonu. Navíc mají probandi při použití sady handsfree dojem subjektivně nižší náročnosti, ačkoli ve skutečnosti je výkon stejný. Handsfree tak vytváří pouze pocit většího bezpečí, a právě v tom tkví jeho nebezpečí. Po zhodnocení výzkumných dat se nabízí myšlenka překvalifikování postihů za řízení automobilu při hovoru mobilním telefonem a jejich přiblížení k trestům udělovaným za řízení v lehké podnapilosti.
Klíčová slova: mobilní telefony, rušení, pozornost, řidiči, handsfree
Badošek, Radim (2005). Spolehlivost psychomotorického výkonu při interferenci . Československá psychologie, 49(1), 53-64 .

Abstract not available.
Keywords: cell phones, distraction, attention, drivers, hands-free