Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Miesto iracionálnych presvedčení v prežívaní strachu
Dysfunkčnosť iracionálnych presvedčení sa pokladá za ich základnú charakteristiku. Podľa racionálno-emočnej teórie stoja na pozadí negatívneho emočného prežívania a sú príčinou väčšiny narušených emócií. Medzi také patrí aj nadmerná miera úzkosti, strachu a roznych iracionálnych obáv. V príspevku sa analyzujú príčiny strachových prejavov a reakcií, najmä ich podmienenosť nevhodnými postojmi a hodnoteniami strachvzbudzujúcich situácií indivíduom. Ako alternatíva sa prezentujú racionálne obsahy myslenia v podobe ideí, pomocou ktorých je možné zbaviť sa iracionálneho strachu, resp. udržať ho na zdravej a prijateľnej úrovni.
Klíčová slova: strach/anxieta, racionálně-emoční behaviorální teorie, iracionální přesvědčení, racionální kontra-ideje
Kordačová, Jana (2005). Miesto iracionálnych presvedčení v prežívaní strachu . Československá psychologie, 49(1), 65-73 .

Abstract not available.
Keywords: fear/anxiety, rational-emotive vehavioural theory, irrational beliefs, rational counter-ideas