Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Homo in futurum cogitans I
Cílem první části studie je argumentovat, že pohled do budoucnosti a vytyčování životních cílů, plánů či projektů patří mezi podstatné charakteristiky osobnosti. Realizace budoucích záměrů předpokládá propojení řady kognitivních, emočních i sociálních faktorů, které vytvářejí dynamický a hierarchizovaný systém. Realizace cílů má minimálně čtyři etapy: a) Vytýčení záměrů, jejich časové a hierarchické posloupnosti v reálných činnostech. b) Stanovení metod, které vedou k dosažení cílů. c) Úvahy, jak překonávat možné překážky, které se mohou vyskytnout. d) Průběžné vyhodnocování jednotlivých kroků při realizaci záměrů a případné změny celkové strategie. V druhé části studie budou analyzovány vybrané empirické studie, zaměřené na studium budoucích cílů.
Klíčová slova: budoucnost, životní cíle, naděje, obavy, mentální representace, diagnostika budoucích činností
Břicháček, Václav (2005). Homo in futurum cogitans I . Československá psychologie, 49(1), 74-80 .

Abstract not available.
Keywords: future, life goals, hope, apprehension, mental representation, diagnostics of future activities