Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Výzkum očních pohybů u dyslektiků v posledních 25 letech
Autor se zabývá výzkumem očních pohybů u dyslektiků zhruba za poslední čtvrtstoletí. Sleduje proměnu odpovědi na základní otázku: jsou oční pohyby příčinou, nebo následkem, či korelátem dyslexie. Řešení má význam zejména pro včasnou diagnostiku dyslexie, zda bude možné pomocí očních pohybů dyslexii diagnostikovat ještě před nástupem dítěte do školy.
Autor rozlišil tři etapy: a) výzkum G. Th. Pavlidise, který v očních pohybech spatřoval příčinný klíč k dyslexii; b) následná reakce na Pavlidisův výzkum - oční pohyby byly vnímány jako následek dyslexie; c) soudobý výzkum, který ukazuje, že oční pohyby jsou schopny zobrazit nejazykové obtíže dyslektiků, i když nejsou ani příčinou, ani následkem dyslexie (hypotéza neurobiologická a cerebelární). Autor nabízí vhled do výzkumné metodologie ve výše zmíněných etapách.
Klíčová slova: oční pohyby, dyslexie, čtení
Jošt, Jiří (2005). Výzkum očních pohybů u dyslektiků v posledních 25 letech . Československá psychologie, 49(2), 117-130 .

Abstract not available.
Keywords: eye movements, dyslexia, reading