Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické příčiny neplodnosti
Neplodnost je problémem 10 až 25 % manželství. Část těchto problémů (5 až 15 %) má pravděpodobně psychogenní příčiny. Práce se zabývá možnými psychickými mechanismy participujícími na sterilitě páru a uvádí dvě hlavní skupiny teorií týkajících se psychogenních příčin neplodnosti - teorie vycházející z psychoanalytických pozic a ty, které jsou založeny na teoriích stresu.
Klíčová slova: psychogenní neplodnost, výskyt, příčiny
Matějů, Ivana - Weiss, Petr - Urbánek, Václav (2005). Psychologické příčiny neplodnosti . Československá psychologie, 49(2), 131-139 .

Abstract not available.
Keywords: psychogenic sterility, incidence, causes